Agenda

 16 maart              eigen wedstrijd Emmeloord

14 april                  wedstrijd Heerenveen

11 mei                     NK Showtwirl

1 juni                       eigen wedstrijd Emmeloord

9 juni                      bondstraining EK Showtwirl

13 en 14 juli          KAMP

15 september      verplichte wedstrijd EK

5 oktober              wedstrijd Nijverdal

11 t/m 14 okt.       EK Twirl in Eindhoven